fair safari stamp

Matonyok Children’s Home

logo
“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”
             Nelson Mandela

over:

Matonyok is opgericht door een Maasai genaamd Emma Sitayo. Begin jaren zeventig was zij het enige meisje in haar dorp dat onderwijs kreeg.
Emma weet uit eerste hand hoe belangrijk een opleiding is om succesvol te zijn en iemands potentieel in het leven te bereiken.
Tijdens haar carrière als verpleegkundige die met kinderen met speciale behoeften werkte, kwam ze regelmatig kinderen tegen die ‘in de steek gelaten’, hetzij als gevolg van hun handicap, hetzij als gevolg van sociale / economische gezinsproblemen. Zelf kon ze deze kinderen in nood niet ‘in de steek laten’ en bleef ze ‘thuisbrengen’ – en als resultaat werd Matonyok Children’s Home geboren. Emma accepteert tot op de dag van vandaag verwijzingen van de sociale werkafdeling van de overheid.Het tehuis ontvangt geen financiële ondersteuning als gevolg van het opnemen van deze kinderen.

  • img_20191108_091156

Missie:

Om ervoor te zorgen dat gehandicapte weeskinderen, straatkinderen en kinderen uit moeilijke omstandigheden een volwaardig en fatsoenlijk leven kunnen leiden. Wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen om op een waardige manier meer zelfredzaamheid en sociale integratie te bereiken.

Doelstellingen:

-Om die gebieden te identificeren waar de rechten van kinderen worden geschonden

-Om de gemeenschap te inspireren en te helpen bij het onderwijzen

-De persoonlijke talenten van elk Matonyok-kind ontwikkelen in overeenstemming met hun mentale en fysieke mogelijkheden

-De kinderen in Matonyok voorbereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving

-Ontwikkelingsdoelen stellen en behalen voor het tehuis en zijn kinderen

Matonyok heeft zich gecommitteerd om kinderen te helpen die worden verwaarloosd, wees, seksueel misbruikt, wiens ouders zijn overleden als gevolg van HIV / Aids enz.

Vrijwilligers:

We verwelkomen en accepteren vrijwilligers van over de hele wereld om met ons te komen werken om de gemeenschap te dienen en een beter leven op te bouwen voor onze kinderen. Je kunt vrijwilligerswerk doen om les te geven, tijd doorbrengen met de kinderen en nog veel meer.

Voor meer details:

Neem dan direct contact met ons op, via e-mail of telefoon om een ​​kopie van ons vrijwilligersformulier te ontvangen